21 November 2023 15:06

Panduan ini diperuntukan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan melakukan penambahan data KBLI pada Inputan HPS

Silahkan link Lampiran dibawah untuk mengunduh file.


Lampiran: